LBK mini

 

Arbetsdag lördag 2 april 2016

Vårens andra arbetsdag i båtklubben noterade ett rekord, vi kunde räkna in 37 medlemmmar som mötte upp och gjorde en fantastisk insats, utan dessa frivillga insatser skulle klubben inte fungera.

Det var 6 plusgrader, molnigt och en svag västlig sjöbris, med andra ord helt perfekt arbetsväder.

Vi noterade en del nya ansikten och styrelsen är mycket nöjd med att vi ser en “breddning av” truppen.

Efter den sedvanliga koppen med kaffe och kaka så fördelades de olika arbetsuppgiftera på de olika arbetslagen.Vi kan också se att det sker en teambuildning och att man är lite inarbetad på uppgifterna.

För att nämna något som de olika arbetslagen gjorde denna lördag;

Knut och hans gubbar fick uppdraget att smörja vajer och block på våra kranar och ta in luftpumpar.

Anders och hans sk “Dreamteam” kapade plankor till bryggdäcket på F-bryggan, fanns lite störningar med 45 graders vinklar ..

Ingvar och hans sjöbusar på flotten fick E-bryggans Y-bommar i vattnet, den nya motorn som driver kranen spann i kapp med Ingvar.

Morgan och hans städpatrull gjorde en behövlig insats inne och utanför verkstaden.

Micke och Ulf som stog för svetsningen denna lördag fick allt på plats.

Claes B med flera gubbar fick både F-bryggans Y-bommar på plats samt en del av bryggdäcket.

Stellan och Göran spikade däck samt startade med att bulta regel för förtöjningar.

Roland och Lasse med flera fick ihop vinkeln vid rampen samt en del stående skoning i diket.

Vi hade Thor och hans medhjälpare som fick det längsgående räcket på plats

Två armaturer och soffor är också på plats, det återstår en del arbete men vi kan avsluta det de närmaste veckorna

Som alltid gott kaffe och macka i “halvtid” och en mycket god lunch som avslutning, mycket uppskattat av samtliga deltagare! Vi tackar Inger, Ingegerd och Barbro för fin service!

Förutom att vi fick gjort mycket så hade vi det riktigt kul och det “knöts” många nya kontakter mellan gamla och nya deltagare.

Från styrelsen säger vi ett stort tack till er som kom och gjorde en insats för båtklubben.

Vi kör som vanligt alla tisdagskvällar 18.00-20.00 och nästa och sista arbetsdag för våren är lördag 16 april och alla som kan och vill är välkomna på dessa aktiviteter!

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

 

 Bilder finns i galleriet