LBK mini

 

Protokoll från höstmötet finns nu på hemsidan.

Protokoll höstmötet 2 nov 2017

 

  LBK mini 

   

OBS!

    

A-bryggan är avstängd pga en behövlig reparation.

kommer att vara klar till våren 2018.

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

      

A bryggan 1500x1125 

 

 LBK mini

   

Arbetsdagen lördagen den 11 november 2017

   

Det var en klar morgon med ishalka på vägar, hamnplan och träbryggor.

Lyckligtvis hände inga olyckor den arbetsintensiva sista arbetsdagen i båtklubben.

29 medlemmar kom som var beredda att göra en insats för klubben och vi fick gjort allt som var planerat.

Vid den vanliga genomgången kunde vi se några nya ansikten vid kaffebordet.

Extra glädjande var en tjej med namnet Åsa som tog en plats i arbetslaget!

Nu är alla y-bommar surrade i sitt viloläge inför vintern, en sektion på 30 meter på A-bryggan revs och allt skrot förpassades till en container. Flotten och kranen är nu i garaget och julgranen på Valåsberget är klar för tändning till 1:a advent. Kontroll av isundanhållning, regling av gångbron mellan A och C-bryggorna, behövlig städning av Valåsen och säkring av räls på B-bryggan mm är gjorda.

Ingegerd och Barbro i köket serverade goda mackor till tiokaffet och till lunch fick vi vitkålsgratäng, kassler och sallad. Denna service av damerna i köket är guld värd!

Vi kunde toppa det hela med tårta som var skänkt av Britt Nordberg. Allt detta smakade mums efter dagens arbete.

Styrelsen tackar alla arbetslag för en mycket bra insats.

Julmys i klubbstugan för aktiva medlemmar är fredagen den 8 december kl 18.00.

Anmälan till Ragnar 0705-42 07 34

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

 

Bilder finns i galleriet

 

Stölder i hamnen

            

Vi har fått kännedom om minst 4 stölder som skett i hamnen nu i helgen. Framför allt bränsle verkar vara attraktivt.

För att försöka försvåra för tjuvarna har vi gjort följande
  • Lagt ut info om tjuvar  på hemsidan.
  • Ny och bättre belysning på östra sidan av klubbstugan samt östra planen. 4 st extra är beställda.
  • Kontakt med Båtsamverkan.'
  • Om möjligt  extra vaktnätter..
 Styrelsen.
 

 

 LBK mini

 

  

Arbetsdagen lördagen den 21 oktober 2017

Det var en disig och lite grå höstmorgon med 8 plus i luften.

Denna lördag var det bara 18 medlemmar som var beredda att göra en insats för klubben. Ni som inte kunde komma har en chans till på årets sista arbetsdag lördagen den 11 november. Då finns det lite ”tyngre” arbete som måste göras:

Resterande stora y-bommar tas iland, rivning av en sektion på A-bryggan, rigga julgranen och en del annat. Det är ju vår gemensamma anläggning och klubben är beroende av de ideella krafter som ställer upp. Vi måste kunna fördela ut dessa arbetsuppgifter på fler medlemmar - det blir lite för tungt annars!

Vid den vanliga genomgången och fördelningen av de arbetsuppgifter som var planerade för dagen bjöds det på kaffe och hembakad rulltårta.

Följande blev gjort:

Efter en behövlig städning fylldes en gallervagn med skräp som kördes till Aröd, alla byglar på E-bryggan är nu säkrade, B-bryggans rälsar är delvis monterade, gångbron mot C-bryggan är ”grovreglad”, y-bommar på F-bryggan är i uppfällt läge, slangar och soffor är inne i Valåsen, målning av östra sidan klubbstugan klar, start av montering av stående skoning på B-bryggan mm.

Ingegerd och Barbro i köket serverade goda mackor och den hemlagade kålpuddingen smakade mums efter dagens arbete.

Dessa damer gör en fantastisk insats säger vi alla vid bordet .

Styrelsen tackar alla för en mycket bra insats.

Nästa arbetsdag är lördagen den 11 november - samling kl 08.00 i klubbstugan.

Alla är välkomna!

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

 

20171021 102636 960x1280  20171021 102511 960x1280  20171021 103451 960x1280

 

  DSC01074 1500x1125  DSC01075 1500x1125 

 

20171018 140512 1280x960  DSC01073 1500x1125

 

     

   

 

Tjuvar i farten igen.

En båtägare upptäckte att någon hade varit i båten och klippt upp låset till det bakre utrymmet och tagit bensintanken.
Hade också hört att någon annan på D-bryggan också hade blivit av med bensintanken under natten fredag-lördag.

Vi Vill varna de som fortfarande har sina båtar i sjön.

Töm era båtar på allt som är stöldbegärligt.


Styrelsen

 

Förtöjningar

Styrelsen i båtklubben hade häromdagen en bryggvandring för att se efter vad som behöver göras.
Vi upptäckte då att en del förtöjningar behöver åtgärdas på ett eller annat vis.
På hemsidan finns de föreskrifter som gäller.
Skickar med ett utdrag.
 

Bryggor och pir                    

Förtöjning av båt som ligger vid båtplats med stolpar, skall ske med fyra förtöjningsändar varav två skall vara uthalarlinor så anordnade att båten kan sträckas upp från bryggan. 

Förtöjning av båt som ligger på båtplats med block fäst i vajer, skall ske med minst en förtöjningsända i bryggan samt med en uthalarlina som bör ha hanfot, så att båten vid behov kan sträckas upp från bryggan. 

Båtar skall ha optimalt antal fendrar på varje sida ( 2 - 3).  Avvisarlist av plast, gummi eller tågvirke är ej tillräckligt. 

Ovanstående 3 stycken kommer inte klubbens funktionär att kontrollera förrän båtgranne klagar hos funktionär, då skriftlig anmaning att följa reglementet utgår. Efterlevs inte reglementet kommer båtplats att mistas. 

Vid förtöjning vid bryggor med Y-bommar skall båten förtöjas med fyra förtöjningsändar. Härutöver skall en säkerhetsförtöjning (förtöjningsfjäder) mellan båt och brygga anordnas för att minska påfrestningen på bommarna. 

 
En båt vars förtöjning kan springa av genom ryck är inte rätt förtöjd. Någon form av ryckutjämning måste finnas. Förtöjningsfjäderav stål måste alltid säkras med kätting .
Vissa "fjädrar" består av ett dragtåligt, ryckdämpande gummimateriaI.
 

Förtöjning av båt får ej ske vid kran, mastkran samt vattenpåfyllningsplats. 

 
Styrelsen!

   

LBK mini

  Lägesrapport 30 november 2016

  

Vi har fått in rapport ifrån båtägare vars båt varit utsatt för ett stöldförsök, denna båt är upplagd på östra planen. Vi uppmanar nu till kontroll av den egna båten, upptäcker ni något meddela styrelsen alternativt gör en egen polisanmälning.

Mer tråkigheter, klubben har sedan mitten av 60-talet sätt upp julgranen på Valåsberget. Så har skett även i år,så granen var tänd lagom till 1:a advent för allas glädje och trevnad. Natten mellan fredag 25 nov och lördag 26 nov så var det vandaler i berget och dom åstakom skada på slingor och lampor. Detta är nu åtgärdat men klubben har inga pengar eller resurs för att laga granen fler gånger. Det finns alltså risk för att denna 50 åriga tradition med julgran på Valåsberget släcks ned pga vandalisering.

Vi har nu avslutat arbetskvällarna , den sista för året var tisdag 29 november. Klubben tackar de medlemmar som ställt upp i ur och skur under det gångna året, vi kan räkna till 40 tisdagskvällar som ni ställt upp för båtklubben. Utan denna ideella insats hade det inte varit möjligt att förbättra och upprätthålla hamn anläggningen till den status vi har idag.

Vi kommer att starta upp arbetskvällarna under januari månad, ha koll på hemsidan för att se vilken dag det blir. Vi får hoppas på en mild vinter så att vi kan fullfölja de projekt som är uppstartade under hösten.

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

 

 

LBK mini

   

Lägesrapport 29 december 2016

   

På annandag jul så hemsöktes Bohuskusten av en storm vid namn Urd. Högvatten och kraftig vind har skapat lite oreda i hamnen, en del mindre båtar flöt omkring och dessa ligger nu inte så bra. Vi uppmanar nu samtliga medlemmar som har sin båt oavsett storlek att se över pallningar, stöttor mm. Vi har ju fått in lite skräp på hamnplanera, detta kommer att städas bort de närmaste dagarna. I övrigt så klarade bryggor och den övriga anläggningen utan några större störningar, det är väl bara A-bryggan som behöver justeras/repareras.

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

 

DSC00949 1500x1125

 

 

LBK mini

Arbetsdag lördag 12 november 2016

   

Denna tredje och sista arbetsdagen för 2016 var vädret med oss, klar himmel och 2 plusgrader i luften när vi startade dagens övningar. En stor skara medlemmar hade hörsammat kallelsen och tog sig an de arbetsuppgifter som delades ut vid morgonkaffet.

Som traditionen är så har båtklubben även detta år monterat upp julgransbelysningen på Valåsberget. Vi tänder granen till 1:a advent.Vi får hoppas att vi får ha den ifred, det kostar en del att byta trasiga lampor.

Både flotten och den tillhörande kranen är på land och kommer att vara i sina garage till fram i vår. F-bryggans y-bommar är i “vinterläge” och arbetet med B-bryggan följer tidplanen.

 

Då kameran hade laddat ut över natten så finns det inga bilder, tyvärr.

Som alltid smakade kaffe och macka “special” helt gudomligt och som avslutning på dagen serverades det en mustig och mycket god fisksoppa.

Alla “gubbar” njöt och vi säger ett stort tack till Inger, Ingegerd och Barbro - utan er insats i köket hade vi stått oss slätt.

 

Vi vill också tacka de medlemmar som inte bor i Ljungskile. Båtägare som reser från Trollhättan, Uddevalla, Lilla-Edet och Göteborg m fl orter för att göra insatser i hamnen.

 

Nu har vi tre arbetskvällar (tisdagar) kvar innan vi stänger ned denna aktivitet för 2016.

Det finns alltid något som vi kan få gjort även om det verkar vara lite långt till vår och sommar.

Alla är välkomna!

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby